16/06/2024
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Σάββατο 18 Μαΐου 2024 - 13:38

Νέα ΑΜΚ στον Παναθηναϊκό

Στις αρχές Ιουνίου θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕ 19,1 εκ. ευρώ

Ζεστό χρήμα μπαίνει στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το διοικητικό συμβούλιο του «τριφυλλιού» συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 5 Ιουνίου με θέμα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 19,1 εκ. ευρώ.

Το ποσό είναι διπλάσιο από την προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει ΑΜΚ ύψους 9,8 εκ ευρώ. Αυτή που προκηρύχτηκε τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επί ιδιοκτησίας του Γιάννη Αλαφούζου μετά από εκείνη του Ιουλίου του 2018, όταν έφτανε τα 20 εκ. ευρώ. Ωστόσο, τότε δεν καλύφθηκε όλο το ποσό, καθώς στην ΠΑΕ μπήκαν 17.441.847,60 ευρώ εξαιτίας της ιστορίας με τον Παϊρότζ Πιεγκμπονσάντ.

Η πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ: «Αναλυτικά η πρόσκληση του Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 19.100.000,10 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα τη 12η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ιδίου ως άνω θέματος ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05ης Ιουνίου 2024 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 12 Ιουνίου 2024 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15 Μαΐου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Μοιραστείτε το: